Cart
Custom content

This is custom content

TELLIMISTINGIMUSED

1. Üldiste tellimistingimuste kehtivus

1.1. Üldised müügitingimused kehtivad AKVMARKET.eu klientide (edaspidi Klient) ja AKVMARKET.eu vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja AKVMARKET.eu vahelisi suhteid AKVMARKET.eu tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.

1.4. AKVMARKET.eu jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel AKVMARKET.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Kampaaniaperioodil ei kehti allahindlused kaupadele, millel on märge "sale".

1.6. AKVMARKET.eu ja Klient soovivad kaubelda AKVMARKET.eu kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. AKVMARKET.eu koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

1.7. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega.

2. AKVMARKET.eu hinnakiri

2.1. AKVMARKET.eu e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma kohaletoimetamise kuluta. Kaupade hinnad ei sisalda käibemaksu.

2.2. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

2.3. AKVMARKET.eu jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral tooteid Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele AKVMARKET.eu Klientidele.

3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Vormista ost."

3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib Saaja ja Maksja andmete õigsust.

3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule "Esita tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile ettemaksuarve.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Ettemaksuarve alusel pangaülekandega.

4.2. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mis on aluseks kauba eest tasumisel.

4.3. Ettemaksuarve on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarve toodud AKVMARKET.eu andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada.

4.4. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 3 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb AKVMARKET.eu seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 4.4. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, akvmarket.eu on olemas tellimuse töötlemiseks 3 tööpäeva ja toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.

5.2. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel:

OMNIVA*, ITELLA*, DPD*, transpordifirma (kuller). 

* ei kehti, kui saadetakse akna-ukse furnituuri elemente, mis on pikemad kui 0,5 m. 

NB! Kui saatmisel väljapoole Eesti Vabariigi, müüja ja ostja eraldi lepivad kokku tasumine ja saatmisviis. Tellimuste saatmine kogu maailmas.

5.3. AKVMARKET.eu jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.

5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. AKVMARKET.eu ja post ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Sihtkoha muutumise korral AKVMARKET.eu palub Kliendil uued andmed edastada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

5.6. Kui saadetis on AKVMARKET.eu poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.

5.7. Eritellimuse tarneaeg on kuni 30 tööpäevad pärast tellimuse arve tasumist.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. AKVMARKET.eu on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve ei ole tasutud 3 kalendripäeva jooksul.

6.2. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest AKVMARKET.eu e-postile info@akvmarket.eu vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaksuna tasutud 7 eurot kliendile ei tagastata. Ülejäänud ettemaksuna tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul peale avalduse edastamist.

6.3. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest AKVMARKET.eu poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@akvmarket.eu

6.4. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

6.5.Toote tagastamise kulud tasub ostja, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.6. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub ostja.

6.7. AKVMARKET.eu kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks ssarnase toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.3. Kui defekt ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@akvmarket.eu järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; AKVMARKET.eu-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.

7.4. AKVMARKET.eu ei vastuta:

7.4.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest

7.4.2. Kõik defekti eest, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest toode.

7.4.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. AKVMARKET.eu vastutab Kliendi ees AKVMARKET.eu poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab AKVMARKET.eu ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4 AKVMARKET.eu ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5 AKVMARKET.eu ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (AKVMARKET.eu-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6 AKVMARKET.eu ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

9. Muud tingimused

9.1. AKVMARKET.eu kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. AKVMARKET.eu jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta.

9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja AKVMARKET.eu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui AKVMARKET.eu-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10. Lõppsätted

10.1. AKVMARKET.eu ei anna infot laojäägi seisu kohta. AKVMARKET.eu ei helista tagasi.

10.2. Käesolevatele tellimistingimustele ning AKVMARKET.eu e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website